Šarm-El-Šeiha, Ēģipte
Šarm-El-Šeiha
Ēģipte
Sunrise Diamond Beach Resort, Sharm-El-Sheikh
Steigenberger Alcazar, Sharm-El-Sheikh
Sunrise Diamond Beach Resort, Sharm-El-Sheikh